Views: 0

Gedichten Nr. 1

00:02:08
Views: 486
Gedichten Nr. 1

Gedichten Nr. 2

00:03:41
Views: 326
Gedichten Nr. 2

Gedichten Nr. 4

00:04:10
Views: 328
Gedichten Nr. 4

Gedichten Nr. 7

00:05:11
Views: 504
Gedichten Nr. 7

Gedichten Nr.9

00:05:46
Views: 93
Gedichten Nr.9

Gedichten Nr. 10

00:06:36
Views: 157
Gedichten Nr. 10

Gedichten Nr. 11

00:06:37
Views: 302
Gedichten Nr. 11

Gedichten Nr.12

00:05:06
Views: 235
Gedichten Nr.12

Gedichten Nr.13

00:05:40
Views: 144
Gedichten Nr.13

Gedichten Nr.14

00:06:04
Views: 75
Gedichten Nr.14

Gedichten Nr. 15

00:03:27
Views: 168
Gedichten Nr. 15

havaye nakhosh هوای ناخوش.wmv

00:04:40
Views: 252
havaye nakhosh هوای ناخوش.wmv

Shabe Sard شب سرد.wmv

00:07:37
Views: 415
Shabe Sard شب سرد.wmv

Abi tarin abiha 2.wmv آبی ترین آبیها 2

00:04:47
Views: 50
Abi tarin abiha 2.wmv آبی ترین آبیها 2

Dar Koja Istadeam.wmv در کجا ایستاده ام؟

00:03:53
Views: 200
Dar Koja Istadeam.wmv در کجا ایستاده ام؟

Leyli Va Majnoon.wmv  لیلی و مجنون

00:03:38
Views: 1652
Leyli Va Majnoon.wmv لیلی و مجنون

Che Khosh Ba Ma.wmv چه خوش با ما

00:04:40
Views: 1999
Che Khosh Ba Ma.wmv چه خوش با ما

Ahay Eeshgh.wmv  آهای عشق

00:03:30
Views: 389
Ahay Eeshgh.wmv آهای عشق

Horaman.wmv هورامان

00:07:54
Views: 1117
Horaman.wmv هورامان

Abhaye Bigharar.wmv َآبهای بی قرار

00:03:35
Views: 151
Abhaye Bigharar.wmv َآبهای بی قرار

Taame Aasal.wmv طعم ِ عسل

00:04:18
Views: 173
Taame Aasal.wmv طعم ِ عسل

Taravoshi Shirin.wmv  تراوشی شیرین

00:04:08
Views: 224
Taravoshi Shirin.wmv تراوشی شیرین

Aaach Ba Parande.wmv  آآآخ با پرنده

00:06:55
Views: 623
Aaach Ba Parande.wmv آآآخ با پرنده

Dastam Nemiresad.wmv  دستم نمی رسد

00:06:02
Views: 4965
Dastam Nemiresad.wmv دستم نمی رسد

Tarikhe Man1.wmv تاریخ من بخش اوّل

00:09:59
Views: 131
Tarikhe Man1.wmv تاریخ من بخش اوّل

Tarikhe Man2.wmv تاریخ من بخش دوّم

00:09:59
Views: 70
Tarikhe Man2.wmv تاریخ من بخش دوّم

Maashooghe Man.wmv معشوق من

00:05:55
Views: 348
Maashooghe Man.wmv معشوق من

Dar Khab Ham Kasi Nist! در خواب هم کسی نیست

00:05:32
Views: 253
Dar Khab Ham Kasi Nist! در خواب هم کسی نیست

Zange Naghoos-ha.wmv زنگ ناقوس ها

00:04:02
Views: 233
Zange Naghoos-ha.wmv زنگ ناقوس ها

Hamkhabe Ba Vazheha.wmv همخوابه با واژه ها

00:05:23
Views: 354
Hamkhabe Ba Vazheha.wmv همخوابه با واژه ها

Jadeye Tamasha.wmv جاده ی تماشا

00:03:05
Views: 145
Jadeye Tamasha.wmv جاده ی تماشا

Natamam, Tamam Mishavi.wmv ناتمام، تمام می شوی

00:07:12
Views: 440
Natamam, Tamam Mishavi.wmv ناتمام، تمام می شوی

Bash-Bash.wmv باش، باش

00:06:16
Views: 243
Bash-Bash.wmv باش، باش

Moroore Hofreha. wmv - مرور حفره ها

00:06:06
Views: 216
Moroore Hofreha. wmv - مرور حفره ها

Hezar Bar Shab هزار بار شب

00:05:05
Views: 530
Hezar Bar Shab هزار بار شب